Модел на Интерактивно Конфликтно Партнерство – ПРЕВЕНЦИЈА, СПРАВУВАЊЕ и ЗАПИРАЊЕ НА НАСИЛСТВОТО

Опис

Времетрање и приклучување на обуката (вебинарот):

1 декември 2022 (четврток) со почеток 10:00 часот до 14:00 часот

Учесникот потребно е да попoлни пријавен лист и да го испрати на мејл:

info@orm.org.mk

Линкот за пристап до сесијата ќе ви биде доставен по извршената уплата.


ПРЕДАВАЧ
д-р Весна Дамчевска Илиевска, дипломиран психолог, доктор на мир и
развој, експерт од областа на ненасилната комуникација, справувањето со
конфликти и лидерството во воспитно - образовните организации и институции.

Од професионалното портфолио, значајно е да се нагласи искуството на

предавачот како:

• Психолог во основни училишта

• Директор на основни училишта,

• Обучувач за директори,

• Обучувач во „Програма за зајакнување на капацитетите на семејството –

Љубов и граници“

• Обучувач за наставници во „Програма за формативно и сумативно

оценување“

• Мастер тренер во „Програма за зајакнување на капацитетите на

Училишните одбори“

• Мастер обучувач во Програма за меѓуетничката интеграција во

образованието,

Предавач во високообразовна институција во областа на Кризен

менаџмент,

• Автор на стручни трудови објавени во меѓународно списание,

• Автор на книга од областа на лидерството.

Што ќе научиш
  • Учесниците добиваат Сертификат за посетена обука.


За кого е наменета обуката
  • директори, наставници, стручни соработници, членови на Училишни одбори и Совет на родители, на основни и средни училишта и градинки.

За организаторот

Организатор
Име : Организација на работодавачи на Македонија
Рецензии : 5 Рецензии
Студент : 87 Студенти
Курсеви : 13 Курсеви

Рецензии

0
Базирано на 0 Рецензии
1 ѕвезди
2 ѕвезди
3 ѕвезди
4 ѕвезди
5 ѕвезди