Со поттикнати дискусии до ненасилна комуникација

Опис

д-р Весна Дамчевска Илиевска,  дипломиран психолог, доктор на мир и развој, експерт од областа на ненасилната комуникација, справувањето со конфликти и лидерството во воспитно - образовните организации и институции.

Од професионалното портфолио, значајно е да се нагласи искуството на предавачот како:

 • Психолог во основни училишта

 • Директор на основни училишта,

 • Обучувач за директори,

 • Обучувач во „Програма за зајакнување на капацитетите на семејството – Љубов и граници“

 • Обучувач за наставници во „Програма за формативно и сумативно оценување“

 • Мастер тренер во „Програма за зајакнување на капацитетите на Училишните одбори“

 • Мастер обучувач во Програма за меѓуетничката интеграција во образованието,

 • Предавач во високообразовна институција во областа на Кризен менаџмент,

 • Автор на стручни трудови објавени во меѓународно списание,

 • Автор на книга од областа на лидерството.ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА

Специјализираната обуката е наменета за директори, наставници, стручни соработници, членови на Училишни одбори и Совет на родители, на основни и средни училишта и градинки. Учесниците добиваат Сертификат за посетена обука.

НАДОМЕСТ ЗА ОБУКАТА

Надоместокот за учество на оваа обука изнесува 3.300,00 денари по пријавен учесник. За пријава на 2 лица од институција следува попустот од 10% на вкупниот износ.

ПРОГРАМА

Учесниците на обуката ќе се стекнат со знаења и вештини за:

 • Развој на личен и професионален план 
 • Креирање на модели на превенција и справување со насилството во сите негови облици.
 • Стекнување на вештини за справување со негативните емоции: лутина, гнев и бес. 
 • Развивање на самосвест за сопствените вредности, предизвици и одговорност, 
 • Професионална комуникација со колеги, претпоставени, со ученици и родители, како и со окружувањето. 
 • Градење на мрежа на взаемност, поддршка, самовладеење, социјална свест, емоционална писменост, интерперсонални вештини и донесување одлуки.

Што ќе научиш

За кого е наменета обуката

За организаторот

Организатор
Име : Организација на работодавачи на Македонија
Рецензии : 5 Рецензии
Студент : 87 Студенти
Курсеви : 13 Курсеви

Рецензии

0
Базирано на 0 Рецензии
1 ѕвезди
2 ѕвезди
3 ѕвезди
4 ѕвезди
5 ѕвезди