Онлајн курсеви

Прегледување на курс
Додади кон твојата листа на желби
10,000 ден
Заштита при работа : Методи

Безбедноста и здравјето при работа

Безбедноста и здравјето при работа (БЗР) претставува едно од основните права на ра...

(0)
Прегледување на курс
Додади кон твојата листа на желби
10,000 ден
Заштита при работа : Методи

Трудовата легислатива и нејзината примена

Со учество на слушателите на онлајн обуката на тема Трудовата легислатива и нејзи...

(0)
Прегледување на курс
Додади кон твојата листа на желби
Бесплатно
Заштита при работа : Методи

Постапка за заштита од вознемирување на работното место

Основни информации за обуката Во 2013 година беше усвоен Законот за заштита од ...

(0)
Прегледување на курс
Додади кон твојата листа на желби
Бесплатно
Заштита при работа : Методи

Вебинар: Активните мерки и протоколи за спречување на ширење на Ковид 19 - 10.12.2021 со почеток во 11 часот

Организацијата на работодавачи на Македонија заедно со Државниот инспекторт за т...

(1)
Прегледување на курс
Додади кон твојата листа на желби
3,900 ден
Заштита при работа : Методи

Вебнар: Специјализирана обука за заштита на лични податоци

наменета за лицата кои вршат обработка на лични податоци кај контролорите и обраб...

(1)
Прегледување на курс
Додади кон твојата листа на желби
2,900 ден
Заштита при работа : Методи

Зајакнување на капацитетите на водството во воспитно образовни организации и институции

Времетрање и приклучување на обуката (вебинарот): 18 април 2022 (понеделник) со почет...

(0)