ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ВОДСТВОТО ВО ВОСПИТНО ОБРАЗОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ

Опис

Времетрање и приклучување на обуката (вебинарот):

18-ти август 2022 (четврток) со почеток 10:00 часот до 13:00 часот  

(пауза од 11:30 до 11:45)

Учесникот потребно е да пријави на http://www.etp-orm.org.mk/ или попoлни на пријавен лист и да го испрати на мејл: info@orm.org.mk  

Линкот за пристап до сесијата ќе ви биде доставен по извршената уплата.


ПРЕДАВАЧ

-р Весна Дамчевска Илиевска,  дипломиран психолог, доктор на мир и развој, експерт од областа на ненасилната комуникација, справувањето со конфликти и лидерството во воспитно - образовните организации и институции. 

Од професионалното портфолио, значајно е да се нагласи искуството на предавачот како:

 • Директор на основни училишта,
 • Обучувач за директори,
 • Мастер тренер во Програма за зајакнување на капацитетите на Училишноте одбори,
 • Мастер обучувач во Програма за меѓуетничката интеграција во образованието,
 • Предавач во високообразовна институција во областа на Кризен менаџмент,
 • Автор на стручни трудови објавени во меѓународно списание,
 • Автор на книга од областа на лидерството.

НАДОМЕСТ ЗА ОБУКАТА

Надоместокот за учество на оваа обука  изнесува 2.900,00 денари по пријавен учесник. 
За пријава на 2 лица од институција следува попустот од 10% на вкупниот износ.

ПРОГРАМА

Учесниците на обуката ќе се стекнат со знаења и вештини за следниве теми

Процес на планирање и одлучување

 •  Креирање на заедничка визија и мисија

 •  Подигнувањето на вештините на донесување на одлуки од страна на водството. 

 •  Дефинирање на приоритети

 •  Самоевалуација, саморефлексија, развој

Обезбедување на квалитет

 • Целокупното управување кое ја определува и спроведува политиката за квалитет 

 • Планирани и систематски мерки неопходни за исполнување на барања за квалитет 

 • Креирање на систем за следење и вреднување на квалитет 

 • Креирање на програма за квалитет: документ кој содржи специфични мерки во областа на квалитетот и поединечни активности за секое поле на работење.

Управување со луѓето во услови на криза

 • Стекнување на знаења за управувањето со човечките ресурси во услови на криза

 • Подигнување на способноста да се препознае и креира систем

 • Разликување на најважните принципи на управувањето во кризи; 

 • Разбирање на стратегиите и планирањето на активностите на човечките ресурси

Доктрина и стратегија на мировен менаџмент

 • Мировно управување со конфликтите

 • Модел на интерактивно конфликтно партнерство

 • Справување со негативни емоции- самовладеење

 • Градење на партнетство со родителите

Што ќе научиш
 • Процес на планирање и одлучување

 • Обезбедување на квалитет

 • Управување со луѓето во услови на криза

 • Доктрина и стратегија на мировен менаџмент


За кого е наменета обуката
 • Специјализираната обуката е наменета за директори на основни и средни училишта и градинки, како и за членови на водството на Училишен одбор.

За организаторот

Организатор
Име : Организација на работодавачи на Македонија
Рецензии : 5 Рецензии
Студент : 87 Студенти
Курсеви : 13 Курсеви

Рецензии

0
Базирано на 0 Рецензии
1 ѕвезди
2 ѕвезди
3 ѕвезди
4 ѕвезди
5 ѕвезди